Kuru Sıkı Tabanca Alma İşlemleri

0 Comments

5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir; 

      Ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışının yapılabilmesi için Silah Satın Alma Yetki Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Silah satın alma belgesi düzenlenirken müraacatçıdan dilekçe ve iki adet fotoğraf alınacaktır. Ruhsat birimince düzenlenene her satın alma belgesi için dosya oluşturulacak, dosyada adli sicil belgesi ile UYAP bilgi dökümü, dilekçe ve paraflı satın alma belgesi yer alacaktır.

   Şahıslar arasında yapılan devir işlemleri ruhsat birimindeki görevli nezaretinde Yönetmelik Ek-5 yer alan belge ile yapılacaktır. Devir belgesi adli sicil belgesi ile birlikte dosyada muhafaza edilecek ve devir işlemi devreden kişinin ruhsat birimine yazı ile bildirilecektir.

   Ses ve gaz fişeği atabilen silahların hiç bir suretle turistlere, koruma statüsünde olanlar ve mülteciler ile ruhsat birimince düzenlenmiş satın alma yetki belgesi olmaya Türk vatandaşlarına satışı yapılmayacaktır.

   Vatandaşlarımızın firmamızdan Ses tabancası alabilmeleri için, Satın Alma Yetki Belgesini getirmeleri gerekmektedir.

   Alınan kuru sıkı tabancayı, fatura tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlıklarına faturayla birlikte götürmeleri ve “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı” (Kurusıkı Bildirim Kartı) düzenletmeleri gerekmektedir.

Not: İlgili yasaya göre, Adli Sicil ve Arşiv Kaydınız da hiç bir kaydınızın bulunmaması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir